DEBUG COLUMNS

Creiem que el disseny transcendeix més enllà d'un mer valor estètic. L'entenem com una eina integral que ajuda -des del principi- a impulsar els negocis, les marques i els projectes cap a un nou nivell. Creiem en el poder del disseny i aquesta és la nostra visió:

1
Disseny des de l’inici

Defensem fermament que el disseny s’ha d'incorporar a l'inici de qualsevol projecte empresarial. La nostra metodologia té per objectiu aportar coneixement i comprensió de valor als negocis, productes i usuaris i en la qual s’hi barreja el treball col·laboratiu, el pensament estratègic i la creativitat, transcendint el simple valor estètic. El disseny és imprescindible en tota estratègia empresarial innovadora per aportar valors de proximitat, comprensió i empatia i connectar de forma eficaç amb l’usuari.

2
Recerca i metodologia

Apostem per la recerca i el coneixement a través de diverses metodologies del disseny. Disposem d’un espai versàtil i viu on estimulem el desenvolupament de nous processos, on fomentem la investigació creativa, formal i de pensament. Un espai de treball col·laboratiu amb els nostres clients i equip de professionals. Utilitzem la recerca com una eina de coneixement profund envers els productes, els negocis i els usuaris; un procés a través del qual descobrir necessitats, fortaleses, oportunitats i punts febles que sovint la inèrcia i el dia a dia dels negocis no permeten identificar i que són fonamentals en la fase inicial d’immersió de tot projecte. Una fase imprescindible per la correcta definició del brief estratègic.

3
Guiats per la marca

Som especialistes en la construcció de marques i les entenem com l’element imprescindible per articular un discurs coherent, comprensible i identificable. Ajudem a les empreses a establir una relació amb els seus usuaris a través del disseny per millorar la seva experiència, independentment del canal que emprem per fer arribar el nostre missatge. Tant en projectes de creació de marca com en projectes de comunicació, la marca és l’essència del missatge i tot allò que fem ens ha de ser útil per construir el seu valor. Les històries de marca (Brand Stories) és el sistema de creació d’un relat coherent entre marques i usuaris que ens ajuden a connectar de forma humana, realistai efectiva a través de les diverses disciplines del disseny.

4
Petits, però efectius

Toormix som una petita agència independent que, després d’estudiar les teves necessitats, només et proposarem solucions idònies per a tu i el teu projecte, la qual cosa creiem que és clau per al teu èxit. I alhora som tan grans com el projecte ho requereixi perquè oferim un servei integral fet a mida sempre amb màxima agilitat i eficiència. Anem al gra!
Desenvolupem cada projecte a través d'un sol interlocutor, en un sol lloc, amb el nostre propi equip i amb la col·laboració de professionals externs especialitzats. Creem una xarxa col·laborativa pensant sempre en benefici del teu projecte.

5
Orientats als resultats

Som conscients d’on som i de quin és el moment, de com les regles de joc han canviat com les marques es relacionen amb els seus usuaris. Defensem que cal establir estratègies globals i holístiques en els negocis, productes i serveis, que incorporin diferents mitjans: escrits, formals, verbals, audiovisuals i de “performance”. Per evitar perdre’s en un mar de marques, és imprescindible pensar en l’última milla: la conversió. És per això que les nostres accions accions es completen amb una estratègia de marketing digital, tant a xarxes socials com als cercadors.

6
Honestedat i confiança

Treballem per empreses, serveis i institucions per ajudar-los a créixer i a construir la seva personalitat i assolir l’èxit empresarial. Ens agrada dir les coses pel seu nom, aportant tot el coneixement i experiència que ens donen més de 20 anys al sector. Només entenem la nostra feina des de l’honestedat, la responsabilitat i la transparència i preferim ser incòmodes que complaents, arribant a proposar reorientar un projecte si professionalment ho creiem necessari.

Un procés per a cada projecte

Amb un clar interès en la fase d’immersió i investigació, el procés de treball de Toormix aprofundeix en el coneixement de l’usuari així com en el treball col·laboratiu amb el client, definint en cada cas, una metodologia a mida per a cada projecte.

La fase estratègica és fonamental per traçar els objectius i redefinir el brief posant un gran èmfasi en les necessitats de la marca. En les fases de creació i desenvolupament integrem processos d’iteració i prototipatge per generar la millor solució en cada cas. Entenem la producció com una fase imprescindible dels projectes posant interès en els detalls, els acabats i en l’anàlisi dels resultats, fase que ens permet detectar noves oportunitats de millora, creixement i optimització dels projectes.