DEBUG COLUMNS

Una empresa familiar amb gran tradició tèxtil enfocada a la innovació, als nous productes i amb una gran sensibilitat per la sostenibilitat.

Repte

Amb el gran repte de competir a escala mundial, Arpe es diferencia de la competència per fabricar, estampar i dissenyar en un mateix espai. Sense intermediaris, amb un gran pes en la innovació i en la cura dels processos. La seva imatge ha d’alinear-se a aquest posicionament i aquest s’ha d’explicar de forma clara, contundent i amb un llenguatge propi a través d’una nova marca que ho representi.

 

La nova marca és un reflex del teixit (fabricació pròpia), de la impressió i de la creativitat. Tres dels valors intrínsecs de l’empresa.

 

Procés

La primera part del projecte va definir una sèrie de dinàmiques per conèixer no solament l’empresa sinó els seus processos, fabricació, producció i sobretot com s’encara el futur de la microfibra a través de les seves possibilitats, usos i tecnologia.

Posteriorment, una sèrie de tallers van ajudar a redefinir els valors d’Arpe i es va verbalitzar finalment una nova proposició de marca. Calia buscar els valors diferencials i alhora creuar-los amb les noves necessitats del mercat i amb un ull posat al futur de la producció d’aquest material.

La proposta de valor

Amb tot això, Arpe vol consolidar la seva posició al mercat local i mundial a través d’un posicionament clar, honest, real i capdavanter. Valors com la sensibilitat, la creativitat, la professionalitat, la practicitat dels seus productes i la super-especialització en el món de la microfibra els fa únics, diferencials i sobretot altament competitius en un sector dinàmic però que mira cap al futur d’una forma contundent. Si, a més, hi sumem altres atributs com els de la tradició tèxtil de l’empresa, la marca Barcelona, la sostenibilitat, la fabricació-estampació-disseny en un sol lloc i el fet de ser capdavanters en la innovació de producte, el resultat és una empresa de gran valor amb un gran diferencial respecte a altres empreses o sectors productius més centrats en la producció i no tant per aquesta visió de futur, creativitat i cura del medi ambient.

 

A partir d’aquí es construeix una nova imatge i codi gràfic que representen els valors esmentats alhora que d’una forma creativa per representar la creativitat i la innovació. Una gota que representa l’estampació, una trama que representa el teixit de la microfibra i una expressió gràfica colorista i contemporània acaben de donar coherència al posicionament.

Una arquitectura de marca que inclou la paraula Barcelona en la seva denominació és estratègic en mercats internacionals, així com la composició que es crea, la qual permet altres declinacions de marca.

“Making, printing and designing microfiber products in Barcelona” defineix de forma completa el seu argument diferencial i la resta d’elements gràfics representen per una banda, la gamma de productes que desenvolupen, alhora que expressen els valors i altres elements estratègics a través d’una biblioteca d’icones i diferents segells molt representatius.

 
 

Conclusió

Un llenguatge clar i fresc contribueix a transmetre un posicionament creatiu de forma intel·ligent alhora que genera un codi gràfic molt personalista. Ambdós aspectes ajuden a desenvolupar els diversos elements de comunicació de forma funcional i diferencial.

Una marca que respira calidesa i que de forma explícita, explica els valors d’una empresa que pretén seguir sent capdavantera en el sector i preocupada alhora pel futur i la sostenibilitat.

Els catàlegs de productes de microfibra que es desenvolupen majoritàriament per empreses, esdeveniments, promocions i merchandising, han de transmetre credibilitat en un producte on conflueixen per una banda els valors d’Arpe en conjunció amb els valors de les marques que ho compren. En aquest sentit, com més pròxims i honestos siguin aquests valors, més creïbles són les marques que fan servir aquest producte. Productes alhora útils i funcionals i que ajudaran a fer un món millor.

Què vam fer

  • Estratègia de marca
  • Identitat & branding
  • Comunicació
  • Direcció d’art i creativa