DEBUG COLUMNS

L’objectiu del projecte era crear un entorn identificable i unificat que ajudés a comunicar de forma original les diferents polítiques i accions a l’entorn de l’habitatge. Per fer-ho calia introduir un concepte “paraigua de campanya” i un codi gràfic visual fort i flexible, declinable en el nombre i la varietat de suports.

El projecte requeria construir un sistema visual que es pogués desenvolupar en una amplia varietat de peçes, accions i entorns que, un cop unificades, permetessin una identificació fàcil des de tanques d’obra i accions a campanyes d’instagram o tiktok. L’objectiu del projecte era crear un sistema perdurable i flexible que es pogués declinar i alhora ajudés a emmarcar totes les accions públiques a l’entorn de l’habitatge públic municipal.

Per desenvolupar la campanya s’ha creat el claim “Barcelona és clau” que fa clara referència a la peça que haurà d’obrir la porta d’un nou habitatge, fent un joc de paraules i situant Barcelona com un actor “clau”. Per al desenvolupament del codi s’ha ideat un entorn flexible on la paraula i els missatges prenen especial rellevància, ocupant la pràctica totalitat dels suports. Per a complementar-ho s’han dissenyat més de 15 models de claus diferents que hauram de permetre dotar d’un marcat caràcter totes les accions de comunicació.

Degut a la gran varietat de peces i suports a desenvolupar i la possibilitat que el sistema pugui créixer, evolucionar i mutar en el temps se’l dota d’un seguit d’elements que, combinats, permeten treballar amb fotografies de “cases habitades”, missatges adaptats a cada peça, grafismes diversos, la pròpia imatge de claus,  etc. 

Per a sistematitzar el codi gràfic, l’estructura del missatge i el sistema gràfic i visual s’ha el·laborat una àmplia guia d’aplicació. En ella mateixa se “sistematitza” una forma de fer, de construïr les peçes i d’expresar-se sense crear un seguit de regles que puguin limitar la creativitat. Cal permetre als diferents equips de disseny que treballaran, que ho evolucionin i ho facin créixer. La guia només pretén crear un marc d’actuació flexible que marqui una pauta i posi ordre a través d’un eix comú, però que deixi marge de treball en l’execució de cada peça.

Conclusió:

Hem creat un nou marc conceptual i de campanya; un entorn d’actuació creatiu i gràfic que cerca l’atemporalitat i permet que la campanya evolucioni gràcies a una caixa d’eines que incorpora des d’un concepte de campanya a un codi gràfic variat, flexible i adaptable.

Què hem fet?

  • Branding i identitat
  • Comunicació