DEBUG COLUMNS

El llibre emmarca 5 textos de diferents autors i vol ubicar mentalment a l’usuari en la cultura de les falles del Pirineu. El text té per objectiu explicar el poder del foc, les falles i la delicadesa de la dansa i la composició musical contemporània de Gerhard. S’ha creat un marc que prioritza la lectura però que alhora permet al públic lector ubicar-se mentalment en un entorn i en un instant: la baixada de les falles al Pirineu català.

Per tal de referenciar el foc característic de les falles amb la nit de Sant Joan, s’ha imprès la portada a una sola tinta sobre un paper vermell que s’estripa individualment per visibilitzar el material cru i tintat en massa, referenciant-lo a l’aleatorietat de la forma d’una “flama”. D’aquesta manera, cada exemplar mostra un estrip diferent a la portada que permet veure’n les guardes impreses amb la fotografia d’un tronc, que és l’element clau en l’origen de les falles.

Procés:

Per al disseny s’han treballat diferents aspectes en la construcció de la pàgina: la tipografia dels titulars (que fa referència als tions de les falles), la tipografia dels textos (que en facilita la lectura), la retícula i l’estructura de la pàgina (que busquen explicar el moviment, “la dansa” dels diversos elements que alhora també es van consumint), les portadetes de cada capítol i la separata fotogràfica com a elements troncals.

L’estructura del llibre es guia per una caixa de text minvant, com la fusta que es consumeix pel foc, fent que l’ample de la columna sigui cada cop més estreta conforme s’avança en el capítol, donant pas a la cendra. Per al disseny de les portadetes s’ha treballat amb textura de cendra dibuixades amb troncs i fustes tot jugant amb allò tant característic de les falles: el foc i la seva transformació.

Conclusió:

Mitjançant la manipulació aleatòria de cada volum, el disseny del llibre busca crear un objecte icònic i únic, ajudant al mateix temps a establir un entorn de lectura fàcil i agradable. Una proposta de disseny editorial acurada i conscient amb l’entorn, amb el contingut i amb el sentit de l’obra reflectida, fent-ho de forma austera i economitzant al seu torn els recursos de producció.

Què hem fet?

  • Disseny Editorial