DEBUG COLUMNS

El procés treballat per a Fotocasa inclou una fase de recerca i immersió que es complementa amb tallers de marca amb diversos stakeholders i una investigació de valors, percepció i reconeixement de marca.

En l’àmbit estratègic, es redefineix la personalitat de Fotocasa potenciant-ne aspectes com la transparència, la practicitat, l’eficiència, la proximitat i l’experiència.

Repte

El gran repte del projecte era actualitzar els valors de la marca a una realitat que apropés la personalitat d’aquesta així com al seu públic potencial i ajudar a rejovenir el seu posicionament. Una oportunitat per crear una identitat adaptada a l’actualitat i la creació d’un nou manual corporatiu amb recursos de disseny i un sistema d’icones que ajudin a potenciar el to de comunicació de Fotocasa.

Procés

Amb l’objectiu de conèixer la percepció actual de la marca així com per analitzar l’estratègia més idònia de cara al canvi d’aquesta, es realitzen unes entrevistes internes a diversos responsables d’estratègia, marca, producte i comercial amb l’objectiu de conèixer els objectius corporatius i es complementa amb un bloc d’entrevistes a usuaris i clients per detectar la percepció actual, les oportunitats pel canvi i les necessitats de l’usuari.

 

Així mateix, es dissenya una enquesta en paral·lel per tal de recopilar informació quantitativa i de valor des de diferents punts de vista a on es consulten aspectes de Fotocasa, la història, els valors percebuts, el futur de l’empresa i sobretot els elements més consistents al voltant de la seva imatge i la seva coherència amb la realitat. S’envia a usuaris, clients professionals, equip intern, col·laboradors i partners amb la idea de recopilar informació rellevant des de tots els actors.

Les conclusions de la recerca així com els diferents tallers de valors, esdevenen una eina essencial per a definir el nou posicionament estratègic en el mercat i defineixen el document de treball i brief creatiu per al disseny de la nova identitat i el seu univers visual.

 

Els 2 grans objectius de disseny eren els de trobar una solució tipogràfica pel nom i alhora una nova icona representativa que funcionés com a símbol.

La recerca de la tipografia pel nom buscava acostar, simplificar i demostrar proximitat. Una tipografia geomètrica però de formes arrodonides i amb certs detalls característics i reconeixibles. L’ús de la caixa baixa, les vocals simètriques i una “a” amb terminacions més suaus li confereixen un caràcter més “simpàtic” i alhora l’equilibren.

El gruix treballat dota de consistència i el control exhaustiu de l’interlletratge permeten un ús adequat en tamanys petits i en pantalla.

 
 

Pel que fa al símbol, es crea una icona que representa per una banda la càmera fotogràfica (l’obturador), un ull (com a símbol d’observació) i per l’altra, la cerca expressada a través d’un globus de localització. Una combinació que ens referència als “pins” de localització de les ubicacions en els mapes.

La paleta de colors s’amplia i s’ajusta afegint una paleta amb nous colors i un color secundari i de suport que s’utilitzarà com a complementari al ja tradicional color blau de Fotocasa, el qual també s’ajusta per dotar-lo de més vida i fer una marca més vibrant.

 
 
 
 

El manual de la marca actualitza la tipografia corporativa i aporta una galeria de recursos, que van des de la iconografia, diverses animacions de marca, els mapes com a símbol de les trames urbanes, elements per al seu aplicatiu a l’entorn digital i un look and feel descriptiu del nou to de comunicació de la marca, i direcció d’art de fotografia.

 
 

Conclusió

Un projecte de redisseny complet de marca que, des de la fase d’immersió i recerca, planteja un ajust en el posicionament i que esdevé en el desenvolupament d’un ampli ambient i codi de marca, perquè Fotocasa sigui més propera, actual, identificativa i reconeixible.

 

Què vam fer

  • Estratègia de marca
  • Identitat & branding
  • Direcció d’art i creativa