DEBUG COLUMNS

Varem estructurar la informació per fer-la fàcilment localitzable i decodificable per l’usuari, definint una experiència més amigable, minimitzant els passos necessaris per fer reserves i oferint un entorn informatiu i de gestió en el qual fos fàcil trobar, visualitzar i pagar una estada.

 

Repte

Havíem de redefinir l’experiència en línia d’ H10 per posicionar el seu web com el punt principal de reserva d’habitacions dels seus hotels. Vam voler oferir al client la millor organització del contingut, una síntesi de l’estructura de la pàgina principal i una cerca més fàcil de cara a fidelitzar i posicionar el portal en el primer lloc a l’hora de buscar una habitació als hotels del grup.

 

Procés

El projecte va ser un replantejament global i va començar amb la creació d’una estructura flexible que permetés adaptar el contingut de la millor manera possible per a cada suport (desktop, tablets i mobile), aconseguint un web responsive consultables des de qualsevol dispositiu i plataforma.

El treball d’estructuració i wireframing del web va ser vital per optimitzar l’experiència de compra i de cara a ajudar a posicionar la web com el punt de venda principal dels d’H10 hotels.

 

Conclusió

El projecte es completa amb la creació d’una nova biblioteca d’icones, botons i una nova estructura a nivell tipogràfic, així com els newsletters mensuals i estacionals (comunicació b2c línia).

Què hem fet

  • UX / UI
  • Wireframing & estructura
  • Codi visual
  • Disseny de la informació
  • Disseny multiplataforma
  • Disseny web
  • Comunicació digital