DEBUG COLUMNS

Des del Llull es va demanar de desenvolupar un codi gràfic i visual per a la comunicació que permetés englobar activitats tan diverses com ara cursos de català, presentacions literàries, recitals de poesia, activitats d’arts performatives, concerts, presència a fires, entre d’altres.

Es volia crear un contenidor flexible i que permetés que cadascuna d’aquestes activitats pogués desenvolupar el seu propi caràcter, però mantenint una unitat d’estil que fes al Llull molt més recognoscible del que era fins llavors.

 
 
 

Repte

Vista la variabilitat i diversitat d’activitats, així com de la seva naturalesa, calia desenvolupar un nou sistema obert i flexible que permetés que cadascuna d’aquestes activitats pogués mantenir el seu propi caràcter sense perjudicar la identitat global de la institució, la qual era merament testimonial fins al desenvolupament del projecte. Ha calgut dotar de més presència a l’Institut Ramon Llull com a impulsor, així com visibilitzar la seva marca per a convertir-la en un segell de garantia i qualitat per al receptor. Es tracta de generar una marca identificable per tal que qualsevol persona que pugui estar interessada en les seves activitats, independentment de la seva naturalesa, pugui identificar que forma part d’una sola identitat de referència.

Procés

La dificultat a l’hora de desenvolupar el projecte era crear un marc visual prou identificable amb la institució i alhora permetre que cada activitat pogués expressar-se en funció de les seves característiques i recursos comunicatius. Per tal de fer això, es va depurar la marca amb una actualització tipogràfica, cercant una nova lletra coherent amb la imatge original però que tingués formes més amables. Un ajust que l’acompanya també una ampliació de la paleta de colors corporativa i tot un seguit de nous recursos estandaritzats per a poder crear una caixa d’eines amb la qual, l’equip de disseny que hi hagués de treballar trobés una versatilitat suficient dins d’una coherència de marca.

A través de la construcció d’un codi gràfic nou, amb el qual poder desenvolupar tots els materials i la definició d’un seguit de normes bàsiques de construcció de l’espai, s’ha volgut crear un sistema múltiple quant a possibilitats però senzill a l’hora de ser aplicat, aconseguint ser pragmàtic per al seu receptor. A través d’una geometrització de l’espai en quatre franges (en referència a les quatre barres de la bandera catalana), la nova paleta de colors ampliada, nous recursos tipogràfics i una definició del “look&feel” recomanat per a materials fotogràfics i il·lustratius, s’ha buscat reordenar tota la identitat sense canviar l’essència del logotip, el qual ja estava establert però no s’estava emprant amb suficient identitat, solidesa i sobretot, presència.

 
 
 

Conclusió

La generació d’un nou marc d’actuació gràfic i visual atemporal i evolutiu per a l’Institut Ramon Llull, ha de permetre que aquest es converteixi en un segell de garantia en la ment del consumidor/receptor. S’ha buscat crear un codi pragmàtic i amb un cert punt d’homogeneïtat per qualsevol activitat del Llull i que l’usuari de Londres que viatja a Estocolm, pugui reconèixer la institució i confiar en l’activitat que es promociona, considerant-la com una bona proposta i potenciant en definitiva la marca. Per defecte, s’aconsegueix que la cultura catalana sigui entesa com un gran valor i prestigi, sent creativa, innovadora, de qualitat i amb molt talent.

 
 

Què vam fer

  • Identitat & branding
  • Comunicació
  • Direcció d’art
  • Arquitectura de marca