DEBUG COLUMNS

La idea és crear un sistema que permeti construïr diversos microsites sota un mateix sistema i look and feel però que permeti de forma flexible adaptar els continguts, imatges, videos, textos i altres elements de disseny i textos segons convingui.

Repte

El repte és generar un wordpress que permeti crear webs independents però amb una gestió flexible i unificada. A més, sota una direcció d’art que permeti explicar els diversos detalls de cada tour de forma visual, sintètica, entenedora i funcional.

Tenint en compte una estructura basada en un estil “one-page”, es permet desenvolupar una serie d’elements i funcionalitats per explicar els tours amb tota la informació rellevant i de valor, incorporant elements de video, galeries d’imatge, fitxa tècnica i l’explicació de l’equip específic de cadascún dels tours, el background del Xef així com les característiques del tour gastronòmic.

Es desenvolupen una serie d’icones i il·lustracions per descriure elements amb un estil visual clar, modern i amb personalitat.

Conclusió

En resum, un sistema de creació de microllocs web autònom que permet anar sumant nous microsites de forma senzilla sota uns mateixos paràmetres de forma flexible i adaptable a les necessitats de contingut de cadascún dels tours, permetent a l’equip d’aborígens de ser autònoms i no dependre d’un equip de programadors.

 

Visita la web: aborigensbarcelona.com/colmanandrews/

Què vam fer

  • Disseny web
  • Direcció d’art