DEBUG COLUMNS
 

Vam treballar conjuntament amb l’equip de Heywood & Sons per crear una millor experiència d’usuari en l’obtenció i monitorització de dades, gamificant l’experiència per ajudar els usuaris a optimitzar els seus consums. Partint de totes les dades que ens proporcionaven els sensors, vam dissenyar un dispositiu a través del qual es poguessin oferir les dades de diferents maneres en funció del públic, dels objectius i necessitats.

Repte

Havíem de crear una experiència fàcil i intuïtiva que ajudés a l’usuari a sentir-se implicat en l’optimització del seu consum d’aigua a la llar, que, al seu torn, obtingués dades de valor i que traspassés el moment de la novetat. Varem optar per la gamificació de l’experiència per fer partícips els usuaris i que aquests no desistissin dels seus objectius, oferint consums comparats, comunitat i dades contextualitzats.

Procés

Durant el procés vam realitzar diverses sessions de co-creació conjuntes amb el client i l’equip de desenvolupament per poder escollir diferents possibilitats, tant tècniques com d’implementació, fent rondes de iteració fins al prototipat final.

Els colors varien segons les hores i segons el missatge que es mostra, arribant a vermell en les situacions de “perill” i en aquelles en les que l’usuari ha sobrepassat els seus objectius inicials.

Conclusió

El treball de disseny va implicar des de la creació de l’experiència de l’usuari, com el disseny visual o com s’havien de mostrar les dades perquè fossin amigables per a l’usuari del dispositiu.

Qué hicimos

  • Identitat & branding
  • Disseny del servei
  • UX i UI
  • Sistema visual, codi gràfic & biblioteca d’elements