DEBUG COLUMNS

El projecte té per objectiu potenciar els valors de marca de Naggura i alhora ajudar a ordenar la seva arquitectura de marques tenint en compte que s’obren noves línies de producte a través de diverses col·leccions. En aquest sentit, des de Toormix hem coordinat tot l’equip creatiu per involucrar-lo en el desenvolupament dels diversos elements visuals necessaris: il·lustracions, renders, animacions, fotografies de producte i usuaris, etc.

Procés

A través de diversos tallers estratègics de marca s’han definit els nous valors, la seva missió i la pròpia visió de Naggura. Per al treball de la nova experiència digital s’han organitzat també diversos tallers amb l’objectiu de definir tant la usabilitat com l’experiència de cara a potenciar el discurs corporatiu i tota l’estratègia comercial de la companyia.

El logotip

La connexió amb el món oriental és evident en relació al treball terapèutic i alhora amb el mateix nom Naggura. La seva identitat vol reflectir aquesta idea i és per això que el seu símbol vol recollir l’herència formal i converteix al seu torn la forma d’unes mans i una llitera en un caràcter abstracte que s’inspira l’escriptura oriental. La part tipogràfica juga amb línies i talls que es relacionen amb la pròpia forma i els acabats dels productes en què es vol destacar la importància dels detalls i del disseny.

 

El llenguatge gràfic té en compte una arquitectura de marca que es declina segons cada família de producte i alhora ho diferencia a través dels colors. Les fotografies de producte potencien la funcionalitat de les lliteres i alhora s’il·lustra amb professionals i pacients fent-ne ús.

Per explicar les diverses característiques del producte s’han realitzat imatges virtuals de les lliteres i s’han creat animacions per explicar els diferents detalls, els mecanismes i els moviments ergonòmics de cadascuna d’elles. Com a campanya creativa s’han recreat uns paisatges artificials per traslladar els valors de la marca a uns escenaris abstractes on s’inclou el producte de manera orgànica i sorprenent.

El website

La nova experiència digital ha tingut en compte una navegació útil i separada per productes i targets on es potencien les diverses eines de contacte, petició de pressupostos i altres aspectes tècnics dirigits als diversos públics objectius. Es tracta d’un web dinàmic i amb molts recursos visuals que permeten entendre els productes de forma interactiva i que arriben fins al detall tècnic de cadascun d’ells.

 

Conclusió

Es tracta doncs, d’un projecte global de marca en el qual a través d’un potent redisseny d’identitat i un nou llenguatge gràfic s’hi han involucrat especialistes en fotografia tècnica, renders, animacions i recursos 3d per a la producció dels diferents elements que tindran la seva utilitat en elements comercials, de comunicació i digitals. Tot això ha de permetre a Naggura fer un pas endavant en la seva difusió com a marca de referència en el sector de les lliteres terapèutiques amb un gran pes en el seu disseny i que marca una direcció en la qual, ide forma gradual, s’hi vagin incorporant noves línies de producte seguint la nova direcció creativa de la marca.

Què hem fet?

  • Estratègia de marca
  • Branding i identitat
  • Disseny web
  • Comunicació