DEBUG COLUMNS

El projecte requereix d’una denominació per aquesta nova empresa i la creació del seu univers gràfic, el seu to de comunicació i el seu llenguatge visual. La idea és fer entenedora i accessible la transició a la mobilitat elèctrica i ajudar a fer comprensible als diversos públics de la facilitat en la tria, personalització i instal·lació dels carregadors elèctrics més idonis al tipus de vehicle.

Volting ha estat el naming creat i prové de la declinació del concepte “volt” propi del món de l’energia elèctrica. Una denominació simpàtica i fàcil de recordar que ajuda a fer entenedor i familiar aquest tipus d’energia.

El símbol parteix de la icona que representa un llampec i es combina amb una forma cirular com la roda. Un emblema que connecta l’electricitat amb el món de la mobilitat en un imagotip representatiu i dinàmic.

El llenguatge gràfic de la nova marca parteix de la representació d’un traçat sinuós de carreteres. Una silueta que vol representar els diversos camins per on circulen els vehicles. Hem volgut centrar-nos en el benefici que comporta i no tant en el propi carregador.

S’ha tractat de combinar el paisatge i les vies per on circulen els vehicles per explicar posteriorment les característiques dels carregadors amb tot el seu procediment. Des de la sol·licitud d’informació fins a la instal·lació del carregador a domicili. Il·lustracions en forma de vinyeta i unes icones animades que han d’ajudar a fer més entenedor tot el procés de gestió per a la configuració del model escollit.

Per al disseny web s’han tingut en compte diversos objectius i públics d’interès. Després d’un estudi de paraules clau i de l’anàlisi de la competència així com un anàlisi del SEO específic, s’han treballat uns tallers per definir i estructurar els diferents missatges segons diferents tipus de públics objectius. És per això que l’experiència web ha tingut en compte en una fase de llançament tres públics diferenciats: les cases particulars, les comunitats de veïns i les empreses. El discurs s’adapta a mida en una pàgina principal i tres landings específiques.

Conclusió:

Es tracta, en definitiva, d’una identitat fresca i jove que ha d’ajudar a transmetre els valors de la mobilitat elèctrica i traslladar de forma funcional, mitjançant els diferents elements de marca, la facilitat en la tria i la instal·lació del millor carregador per a un vehicle concret.

Què hem fet?

  • Naming
  • Identitat i branding
  • Disseny web